Slidgigt

Slidgigt ses hos cirka 20% af alle hunde – på hunde over 6 år er tallet nærmere 50%. Sygdommen ses primært hos mellemstore og store racer; hunden er særlig udsat hvis den er overvægtig, da den ekstra vægt belaster leddene mere end hvad godt er.

Slidgigt udvikler sig over tid og skyldes en overbelastning af kroppens led, når dette sker opstår en vævsreaktion i form af knoglenydannelser. Sygdommen kan optræde alle steder i kroppen.

Der er tale om en invaliderende sygdom og det er en af de sygdomme der påvirker hundens livskvalitet meget negativt. Hos unge hunde ser man slidgigt som følge af udviklingsforstyrrelser såsom albueledsdysplasi, hofteledsdysplasi og osteochondrose. Hos voksne og aldrende hunde opstår det primært som følge af slitage eller som følge af en skade på et led eller knogle.

Hofte-, knæ-, skulder- og albueled er blandt de led, der ofte rammes, men også ledfladerne i ryggens hvirvelsøjle kan udvikle slidgigt.

Hvad er symptomerne på slidgigt?

Ofte er smerter det første symptom man som ejer bemærker. Men det kan også være en gradvis ændring hvor hunden måske har svært ved at komme i gang efter den har sovet eller at den ikke så gerne hopper i sofaen mere. Tit vil smerterne aftage når muskulaturen omkring det påvirkede led er blevet varmet op ved bevægelse.

Senere vil der komme en decideret inflammationsreaktion omkring leddet og man vil når man palperer leddet kunne mærke at bevægeligheden er indskrænket. Man vil i visse tilfælde få en smertereaktion fra hunden når man bøjer og strækker leddet der er påvirket.

Efterhånden får hunden sværere ved at rejse sig, og den mister lysten til at løbe omkring. I perioder vil den være halt på et eller flere led.

Hvordan kan hundemassage hjælpe?

Afhængig af hvilket/hvilke led der er ramt af slidgigt vil man kunne observere kompensations mønstre hvor hunden aflaster det skadede led og belaster andre led i stedet. Dette giver spændt muskulatur på de belastede led og kan på sigt føre til slidgigt i disse også. Jeg vil fokusere på at massere muskulaturen omkring de led der belastes og derudover bruge passive bevægelser til at forsøge at opretholde normal bevægelighed omkring det syge led. Herudover vil det være relevant at sammensætte et træningsprogram samt give hunden optimalt kosttilskud for at mindske risikoen for videreudvikling af slidgigt.

Trænger din hund til at blive løsnet op?

Book en tid