Diskusprolaps hos hunde

Diskusprolaps er en lidelse i hundens rygsøjle. Denne er opbygget af ryghvirvler med båndskiver af brusk som sidder mellem hver enkelt ryghvirvel. Når der opstår en diskusprolaps skubbes bruskskiven ud af position, hvilket gør at rygmarven kommer under tryk. Det er en meget smertefuld sygdom, som har flere følgeeffekter.

Diskusprolaps opstår, når en båndskive mellem ryghvirvlerne bliver mindre fleksibel. Det betyder, at den geléagtige bruskskive i båndskivens centrum ændres til en mere tør konsistens. Man betegner båndskiven som forkalket.  Når skiven er tilstrækkelig svækket på grund af forkalkning stiger risikoen for at den springer. Hvis det sker, vil noget af den oprindelige geléagtige masse trænge ud og trykke på rygmarven.

Sværhedsgraden af diskusprolapsen afhænger af, hvor hurtigt det sker, og hvor meget masse der trænger ud. Hos hunde er især to områder særligt udsatte for diskusprolaps, nemlig lænden og nakken. Lænden tegner sig for ca. 85% af tilfældene af diskusprolaps, og nakken tegner sig for ca. 15% af tilfældene.

Der findes to typer af diskusprolaps:

  • Protrusion (Ufuldstændig fremfald)
    • Her er bindevævsringen omkring kernen af disken intakt, men der opstår en udposning på denne. Dette giver stærke smerter i ryggen og hunden vil forsøge at aflaste ryggen ved at krumme sig samme.
  • Diskusruptur (Fuldstændig fremfald)
    • Her revner den yderste bindevævsring og diskens kerne trykkes ind i rygmarvskanalen, hvor den kan ødelægge eller stærkt svække rygmarvskanalen og de nerver som løber herigennem. Diskusruptur kan føre til total lammelse af bagbenene og ryggen vil skydes stærk opad. Det vil ej heller være unormalt at hunden mister kontrol over vandladning og afføring.

Hvordan kan hundemassage hjælpe?

Varmebehandling

Varme er rigtig god til lindring af smerte. Jeg vil derfor bruge varme langs ryggen og især i det påvirkede område.

Passive bevægelser

De passive bevægelser er med til at sikre bevægeligheden i de andre led, samt i ryggen. Da der er risiko for nervebeskadigelse til bagparten, afhængig af hvor diskusprolapsen sidder er det vigtigt at hunden stadig er bevidst om at bruge sine bagben og der kan de passive bevægelser være en rigtig god idé.

Massage

Hundemassage kan løsne og stimulere muskulaturen i bagparten og derved stimulere de nerver som løber hertil og -fra. Når hunden har smerter i ryggen vil andre aflastnings og belastningsmønstre også kunne observeres og massage kan være med til at ændre på dette så hunden kommer tættere på normal funktionen igen.

Trænger din hund til at blive løsnet op?

Book en tid